با الف و ب در تماس باشید

ما عاشق صحبت کردن با شماییم...